About: Talkompagniet

Recent Posts by Talkompagniet

Lønkompensationsordningen forlænges til og med 29. august – herefter ophører ordningen. Der ydes dog ikke støtte i den normale ferieperiode. Medarbejdere skal derfor holde op til 15 dages ferie. Hvis man ikke har aftalt andet, så holdes ferien forholdsmæssigt, det vil sige at hvis medarbejderen hjemsendes halvdelen af dagene i den ny periode, skal medarbejderen.
Read more
Vi er som revisorer omfattet af hvidvaskloven. Det betyder blandt andet at vi skal underrette hvidvasksekretariatet om potentiel hvidvask, fx hvis en virksomhed svindler med hjælpepakkerne, og vi får mistanke eller kendskab til forholdet. Hvis vi får mistanke, skal vi undersøge forholdet, og måske kan mistanken afkræftes. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning..
Read more
De forskellige kompensationsordninger  Der er fx kompensation til omkostninger efter en aflysning af større arrangementer, refusion af sygedagpenge i forbindelse med coronavirus herunder karantæne, udskydelse af afregningen for moms, a-skat og arbejdsmarkedsbidrag, lånegaranti hos vækstfonden mv. Lønkompensation En af de formentlig ofte anvendte, er kompensation for hjemsendte medarbejderes løn. Efter denne dækker staten en andel af lønnen for.
Read more

Recent Comments by Talkompagniet

    No comments by Talkompagniet yet.