About: Talkompagniet

Recent Posts by Talkompagniet

Den nye bogføringslov kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring fra 1. Juli 2022. De fleste virksomheder skal udarbejde den pligtige beskrivelse senest 1.7.2022. Det gælder for eksempel: ✓ Alle selskaber og andre virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B. ✓ Personlige virksomheder, hvis omsætning er større end 300.000 kr. ✓ Interessentskaber med omsætning over 300.000 kr. ✓ Andelsboligforeninger, hvis omsætningen er.
Read more
Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber mv. først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen seks måneder efter regnskabsårets afslutning i stedet for den tidligere frist på fem måneder. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022. Dette vil ikke bare gælde for regnskabet for kalenderåret 2021, det vil fremadrettet være en permanent.
Read more

Befordringsfradraget

Er forhøjet med virkning fra 1. januar 2022. Hvis du allerede har indtastet et forventet befordringsfradrag på forskudsopgørelsen for 2022, kan du eventuelt ændre det. Her er de nye satser: 0-24 km.:                  0 kr. pr. kilometer 25-120 km.:         2,16 kr. pr. kilometer >120 km.:       .
Read more

Recent Comments by Talkompagniet

    No comments by Talkompagniet yet.