About: Talkompagniet

Recent Posts by Talkompagniet

Alle kapitalejere med bestemmende indflydelse skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem. Overset problem Der var en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men information om dette har ikke været helt klar for alle. Det betyder at kapitalejere med bestemmende indflydelse (og det har i.
Read more
Lønkompensationsordningen forlænges til og med 29. august – herefter ophører ordningen. Der ydes dog ikke støtte i den normale ferieperiode. Medarbejdere skal derfor holde op til 15 dages ferie. Hvis man ikke har aftalt andet, så holdes ferien forholdsmæssigt, det vil sige at hvis medarbejderen hjemsendes halvdelen af dagene i den ny periode, skal medarbejderen.
Read more
Vi er som revisorer omfattet af hvidvaskloven. Det betyder blandt andet at vi skal underrette hvidvasksekretariatet om potentiel hvidvask, fx hvis en virksomhed svindler med hjælpepakkerne, og vi får mistanke eller kendskab til forholdet. Hvis vi får mistanke, skal vi undersøge forholdet, og måske kan mistanken afkræftes. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning..
Read more

Recent Comments by Talkompagniet

    No comments by Talkompagniet yet.