About: Talkompagniet

Recent Posts by Talkompagniet

Der er vedtaget stigningsbegrænsning på 4% i husleje. Omfattede Det er ejendomme efter Lov om lejes § 53, som er omfattede. Disse er ejendomme der er omfattet af ”det lejedes værdi”. § 53, stk. 2 siger mere præcist: ”Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene.
Read more
Den nye bogføringslov fra 1. juli 2022, kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring. Den skal laves ret snart efter 30.9.2022. I gamle lov var der en regel om standardsystemer. Hvis man anvendte et standardsystem, og ikke væsentligt havde tilrettet dette, kunne man anvende systemleverandørens beskrivelse af bogføring og opbevaring (hvis man også anvendte dette system til.
Read more
Lagerbeskatning vil sige, at selskaber bliver skattepligtige af en urealiseret gevinst eller får fradrag for tab i årets løb, som er forskellen mellem dagsværdien af udlejningsejendomme primo og ultimo året. Det er selskabsbeskattede enheder, som bliver lagerbeskattede / skattepligtige af urealiserede gevinster på deres ejendomme (primært selskaber). Men lagerbeskatningen gælder ikke selskabet som helhed. Det er.
Read more

Recent Comments by Talkompagniet

    No comments by Talkompagniet yet.