About: Talkompagniet

Recent Posts by Talkompagniet

Vi er som revisorer omfattet af hvidvaskloven. Det betyder blandt andet at vi skal underrette hvidvasksekretariatet om potentiel hvidvask, fx hvis en virksomhed svindler med hjælpepakkerne, og vi får mistanke eller kendskab til forholdet. Hvis vi får mistanke, skal vi undersøge forholdet, og måske kan mistanken afkræftes. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning..
Read more
De forskellige kompensationsordninger  Der er fx kompensation til omkostninger efter en aflysning af større arrangementer, refusion af sygedagpenge i forbindelse med coronavirus herunder karantæne, udskydelse af afregningen for moms, a-skat og arbejdsmarkedsbidrag, lånegaranti hos vækstfonden mv. Lønkompensation En af de formentlig ofte anvendte, er kompensation for hjemsendte medarbejderes løn. Efter denne dækker staten en andel af lønnen for.
Read more

Vi står klar til at hjælpe med det administrative

Du kan pt. søge støtte/kompensation for en given periode i følgende tilfælde: • Selvstændige erhvervsdrivende med et forventet omsætningstab på minimum 30% • Selskabsejere i selskaber med maksimalt 10 fuldtidsansatte med et forventet omsætningstab på minimum 30% • Kompensation (helt eller delvis) for virksomhedens faste udgifter ved omsætningsnedgang på.
Read more

Recent Comments by Talkompagniet

    No comments by Talkompagniet yet.