Få fradrag, når du investerer i vækst-/opstartsvirksomheder

 

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

 

Er du interesseret i at investere i unoterede aktier som vækst- eller opstartsvirksomheder Så kan du opnå investorfradrag.

Fradraget er et tiltag i regeringens mål om at fremme iværksætterkulturen i Danmark. Og vi hilser det velkommen.

Ingen fradrag uden betingelser

Når du investerer i en virksomhed, der er under opstart eller i vækst, får du ca. 15 % af investeringsbeløbet tilbage i skat.

Fradraget beregnes som 59 % af den oprindelige investering og gives som et ligningsmæssigt fradrag, der udgør ca. 25,6 %. I en gennemsnitskommune bliver det til en fradragsværdi på ca. 15 % af investeringen.

Eksempel
Hvis du opfylder betingelserne og investerer 400.000 kroner, kan skattebesparelsen af investeringen opgøres til (400.000 x 59 % x 25,6 %) 60.416 kroner. Det svarer til ca. 15 %.

Men der er sjældent et fradrag uden betingelser. Der er i alt fire krav, din investering skal leve op til, før du kan få investorfradrag.

 1. Du skal enten være fuldt eller begrænset skattepligtig i Danmark. Begrænset skattepligtige investorer vil dog sjældent få noget ud af fradraget.
 2. Investeringen skal foretages direkte i selskabet eller i en investorfradragsfond. Dit indskud skal være i kontante midler.
 3. Du kan indskyde dine kontante midler ved at tegne nye eller erhverve dig allerede udstedte aktier/anparter. Hvis du vælger allerede udstedte aktier/anparter, er det et krav, at selskabet, du investerer i, ikke før har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Egenkapitalen skal også siden stiftelsen være fri for gæld(ubehæftet).
 4. Du skal give selskabet skriftlig besked om, at du ønsker at gøre brug af reglerne i investorfradragsloven inden udløbet af kalenderåret. Så skal selskabet nemlig indberette investorfradraget til Ekapital-systemet.

Ligeledes er der ti krav til det selskab, du investerer i.

 1. Selskabet må ikke være børsnoteret
 2. Selskabet skal være fuldt skattepligtigt i Danmark
 3. Selskabet skal være i en vækst- eller opstartsfase
 4. Selskabet må max have været aktiv på markedet i syv år – eller have brug for et kapitalindskud, som er større end 50 % af den gennemsnitlige omsætning de seneste fem år.
 5. Selskabet må ikke være et pengetankselskab
 6. Der skal være under 250 ansatte og omsætningen skal være under 50 millioner euro eller balancesummen være under 43 millioner euro.
 7. Selskabet må ikke have foretaget udlodninger (fordeling og udbetaling af overskud, et tilgodehavende eller lignende) de seneste tre år, som er større en de regnskabsmæssige resultater.
 8. Selskabet må ikke have erhvervet egne kapitalandele eller have ydet skattefrie tilskud
 9. En godkendt revisor skal udarbejde en erklæring, der garanterer, at kravene til selskabet er opfyldt.
 10. Selskabet må max modtage kapitalindskud på op til 15 millioner euro, når det har modtaget investorkapital


Hvad er muligt?

Du kan få fradrag i et bestemt indkomstår for både direkte investeringer og investeringer gennem investorfradragsfonde.

Investerer du gennem de nye investorfradragsfonde, kan du opnå fradrag for investeringer på op til 125.000 kroner til og med år 2022 og 250.000 kroner fra og med år 2023.

Foretager du en direkte investering, som typisk vil være i aktier/anparter i vækst-/ opstartsvirksomheden, kan du opnå et fradrag for investeringer for op til 400.000 kroner til og med år 2022 og 800.000 kroner fra og med 2023.

Vær opmærksom på, at der i visse tilfælde kan ske genbeskatning. Det kan eksempelvis være, hvis du ikke beholder kapitalandelene i mindst tre år eller hvis det viser sig, at selskabet bliver et pengetanksselskab. Genbeskatningen er på 3 % pr. år fra og med fradragsåret til genbeskatningsåret.

Det nye fradrag påvirker ikke aktiernes eller anparternes anskaffelsessum og påvirker derfor ikke en senere avance ved salg af aktierne/anparterne. Det påvirker ligeledes ikke mulighed for et evt. senere tabsfradrag.

Er du interesseret i at høre mere om investorfradraget eller få rådgivning i, hvordan du selv investerer og opnår et? Så kontakt os for at blive klogere og mere dus med den nye ordning.