Nyttige og aktuelle nyheder

Du er velkommen til at dele nyhederne, hvis du kender andre, som kunne have nytte af at læse nyheden.

 

 • Overvej at realisere tab på First North-aktier i år
  0
  Overvej at realisere tab på First North-aktier i år Det skal skattemæssigt være nemmere for personer at investere i aktier. I dag er handel med aktier fra Københavns Fondsbørs et ”reguleret marked” og beskattes som børsnoterede aktier. Aktier fra First.
  Læs nyhed
 • Højere loft på aktiesparekonto på vej
  0
  Højere loft på aktiesparekonto på vej Her i 2023 kan du maksimalt indskyde 106.600 kr. på en aktiesparekonto, hvor gevinster beskattes med 17% og ikke med de almindelige 27%/42%. Regeringen foreslår nu, at indskudsloftet forhøjes gradvist frem til 2026. Det.
  Læs nyhed
 • Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån
  0
  Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån! Hvis du som kapitalejer med bestemmende indflydelse hæver penge i dit selskab, skal beløbet beskattes på hævetidspunktet som udbytte eller løn. Det er udelukkende beskatningen der er tale om. Der er selskabsretligt ikke tale om udbytte.
  Læs nyhed
 • Renter ved efterangivelse af moms mv.
  0
  Nu skal du betale renter til Skattestyrelsen ved efterangivelse af moms mv. Indtil videre har du kunne efterangive moms og afgifter med opkrævning til følge, uden at skulle betale renter af beløbet. Hvis du fx skulle betale 1. mio. kr..
  Læs nyhed
 • Længere kredit på A-skat og AM-bidrag
  0
  Frist for betaling af a-skat og amb. for juli og august 2023 udskydes, ifølge lovforslag. Ekstra likviditet Regeringen vil skaffe bedre likviditet til alle virksomheder med ansatte, som følge af inflation mv. Derfor er der fremsat lovforslag om at udskyde.
  Læs nyhed
 • Pas på skatten, hvis du handler med kryptovaluta
  0
  To højesteretsafgørelser fra marts 2023 tyder på, at du med stor risiko bliver beskattet af kryptovaluta-handler. Da gevinster beskattes som personlig indkomst (ca. 50%), og tab kun giver ligningsmæssigt fradrag (ca. 25%), kan du nemt risikere at skulle betale skat.
  Læs nyhed
 • Optjen en skattefri seniorpræmie
  0
  Du kan få en præmie, hvis du bliver ved med at arbejde, selv om du er nået pensionsalderen. Arbejd 1 eller 2 år ekstra, og bliv belønnet Hvis du arbejder et år, efter du ellers har opnået ret til folkepension,.
  Læs nyhed
 • Energiafgifter på elektricitet 2023
  0
  Der er godt nyt for virksomheders elektricitetsforbrug i 2023. Energiafgifterne er nedsat i 1. halvår 2023, og samtidig er bilag 1-begrænsningerne helt fjernet. Hvad det betyder, kan du læse mere om herunder. Nedsat afgift i 1. halvår 2023 I 4..
  Læs nyhed
 • Servicefradrag i både 2022 og 2023
  0
  Servicefradrag er skattemæssigt fradrag for udgifter til rengøring, havearbejde og børnepasning. Fradragets værdi er ca. 26 %. Hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse, sparer du ca. 260 kr. i skat. Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen.
  Læs nyhed
 • Husk håndværkerfradrag indtil 31/3 2022
  0
  Håndværkerfradraget var det fradrag man kunne få for udgifter til grøn istandsættelse, energibesparelser, energiforsyning, klimasikring, tilslutning af bredbåndsinternet og installation af tyverialarm mv. Maksimalt fradrag var 12.900 kr. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi har hvert sit fradrag og kan.
  Læs nyhed
 • Vedtaget begrænsninger i stigninger i leje
  0
  Der er vedtaget stigningsbegrænsning på 4% i husleje. Omfattede Det er ejendomme efter Lov om lejes § 53, som er omfattede. Disse er ejendomme der er omfattet af ”det lejedes værdi”. § 53, stk. 2 siger mere præcist: ”Det kan.
  Læs nyhed
 • Bogføringsbeskrivelser – nu gælder det!
  0
  Den nye bogføringslov fra 1. juli 2022, kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring. Den skal laves ret snart efter 30.9.2022. I gamle lov var der en regel om standardsystemer. Hvis man anvendte et standardsystem, og ikke væsentligt havde tilrettet dette,.
  Læs nyhed
 • Lovudkast om lagerbeskatning af ejendomme fra 2023
  0
  ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet ––– Lagerbeskatning vil sige, at selskaber bliver skattepligtige af en urealiseret gevinst eller får fradrag for tab i årets løb,.
  Læs nyhed
 • Inden 1. Juli skal du skriftligt beskrive din bogføring
  0
  ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet ––– Den nye bogføringslov kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring fra 1. Juli 2022. De fleste virksomheder skal udarbejde den.
  Læs nyhed
 • Regnskabspligt udskydes én måned
  0
  ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet ––– Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber mv. først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen seks måneder efter regnskabsårets afslutning i stedet for.
  Læs nyhed
 • Højere befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse
  0
  ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Befordringsfradraget Er forhøjet med virkning fra 1. januar 2022. Hvis du allerede har indtastet et forventet befordringsfradrag på.
  Læs nyhed
 • Ny bogføringslov med nye krav pr. 1. juli
  0
  ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Digital bogføring og opbevaring Kravet om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring, transaktionsspor samt alle bilag, bliver.
  Læs nyhed
 • Ny lov på vej med krav om digitale bilag
  0
  ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Ny bogføringslov er på vej med væsentlige ændringer. Der bliver krav om at bogføringsmateriale og bilag skal opbevares.
  Læs nyhed
 • Nye ejendomsvurderinger
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   De nye ejendomsvurderinger kan have stor betydning for dig, der overvejer familieoverdragelse. Hvis du vil have vurderet.
  Læs nyhed
 • Nye regler gælder for beskatning af fri bil – nye satser pr. 1. januar 2022
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Frem til 2025 skal du årligt den 1. januar genberegne bilens værdi med de nye satser. Altså.
  Læs nyhed
 • Skattekonto grænse nedsættes 1. februar
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Måske er du en af de virksomheder, der bruger din skattekonto til overskudslikviditet, så du slipper for.
  Læs nyhed
 • Feriepenge – nu er det tid
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Mangler du som arbejdsgiver stadig at give besked om, hvorvidt du fortsat ønsker at skylde indefrosne feriepenge.
  Læs nyhed
 • Det siger vores kunder
  0
  “De gør vores hverdag nemmere” “Vi er mega glade for samarbejdet med Talkompagniet. De er gode til at sætte sig ind i, hvem deres kunder er, og de holder øje med alt angående regler og dét, som vi ikke selv.
  Læs nyhed
 • Betal de indefrosne feriepenge nu og spar renter
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Arbejdsgivere skulle indefryse feriepenge fra 1.9.2019 – 31.8.2020, som med tiden skal indbetales til en fond. Det.
  Læs nyhed
 • Talkompagniet fylder 10 år
  0
  Det er vildt, men vi har faktisk rund fødselsdag i år hos Talkompagniet. Det er nemlig allerede ti år siden, at virksomheden startede i dens nuværende form.  Hvis vi dykker lidt ned i historien, så startede den ene del af.
  Læs nyhed
 • Gavekort til oplevelser til ansatte kan nu gives skattefrit
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max 1.200 kroner til oplevelser skattefrie. Derudover er der kommet.
  Læs nyhed
 • Er du i tvivl, om du skal få udbetalt dine indefrosne feriepenge?
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Der er nu mulighed for udbetaling af de sidste to ugers indefrosne feriepenge, men er du i.
  Læs nyhed
 • Momslån den 1. marts 2021
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Virksomheder kan rentefrit låne penge af staten, svarende til momsen der skal indberettes og betales 1. marts.
  Læs nyhed
 • Fri bil og elbil – nye regler på vej i 2021
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Reglerne for beskatning af fri bil ændrer sig i 2021. Det fremgår af et nyligt fremsat lovforslag,.
  Læs nyhed
 • Nye regler for omregistrering af IVS
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Lempelser i omregistrering af IVS til ApS er vedtaget. Det gælder både lempelser til fristen for omregistrering.
  Læs nyhed
 • Nye hjælpepakker uden restriktioner
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Der åbnes nu for covid-19 kompensationshjælpepakker til alle virksomheder i Danmark, uanset om man er omfattet af.
  Læs nyhed
 • Kapitalejer transaktioner med eget selskab
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Alle kapitalejere med bestemmende indflydelse skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem. Overset.
  Læs nyhed
 • Lønkompensation bliver forlænget
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Lønkompensationsordningen forlænges til og med 29. august – herefter ophører ordningen. Der ydes dog ikke støtte i.
  Læs nyhed
 • Snyd med hjælpepakkerne er OGSÅ hvidvask.
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Vi er som revisorer omfattet af hvidvaskloven. Det betyder blandt andet at vi skal underrette hvidvasksekretariatet om.
  Læs nyhed
 • COVID-19: Få optimal kompensation
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   De forskellige kompensationsordninger  Der er fx kompensation til omkostninger efter en aflysning af større arrangementer, refusion af.
  Læs nyhed
 • De fleste kan nu få økonomisk hjælp i forbindelse med COVID-19
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Vi står klar til at hjælpe med det administrative Du kan pt. søge støtte/kompensation for en given.
  Læs nyhed
 • Undgå at betale moms for tidligt
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Betaler du moms kvartalsvis eller halvårligt, så har du i denne periode frem til 2. marts 2020.
  Læs nyhed
 • Gaver – og skat – i den søde juletid
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Hvordan er det nu lige med julegaver og skat? Skal du som arbejdsgiver indberette gaven og skal.
  Læs nyhed
 • Revisor skal underrette om uoverensstemmelser om ejere
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Til januar bliver vi som revisorer pålagt en ny underretningspligt til offentligheden om dit selskab. Læs, hvad.
  Læs nyhed
 • Direktører er ikke omfattet af ferieloven
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Direktører er ikke omfattet af ferieloven – og skal ikke betale til feriefonden HUSK: Som direktør er.
  Læs nyhed
 • Få moms fra udlandet tilbage
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Når du betaler moms i udlandet erhvervsmæssigt, kan du få pengene tilbage. Få penge tilbage Hvis din.
  Læs nyhed
 • Er dit selskab under tvangsopløsning?
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Hvis man ikke indsender et selskabs årsregnskab, sendes selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten. Hvorfor og hvornår tvangsopløses.
  Læs nyhed
 • Gavekort og moms – større tab i vente
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Fra 1.7.2019 skal moms af gavekort som noget nyt oftest betales ved udstedelsen. Nye regler for moms.
  Læs nyhed
 • Registrering af varebiler
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Regler fra 1.7.2019 skal modvirke social dumping og snyd med varebiler. Alle varebiler skal registreres Uanset om.
  Læs nyhed
 • Regler for korttidsudlejning af helårsbolig 2018-2020
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Lejer du din bolig ud (eller overvejer du at gøre det) efter reglerne for korttidsudlejning, så læs.
  Læs nyhed
 • Vouchers bliver momspligtige fra 1. juli 2019
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Vouchers, der i daglig tale omtales gavekort og værdikuponer, skal fra 1. Juli i år pålægges moms.
  Læs nyhed
 • IVS afskaffes og ApS bliver billigere
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Det er nu vedtaget, at iværksætterselskabsformen(IVS) afskaffes. Det betyder blandt andet, at det bliver billigere at stifte.
  Læs nyhed
 • Nye medier på godt dansk
  0
  Vores mission i Talkompagniet er at tage talstærkt hånd om hele din virksomheds økonomi. Det betyder, at vi har påtaget os den vigtige opgave at levere økonomi og rådgivning på godt dansk. Derfor har vi i det første kvartal af.
  Læs nyhed
 • Få fradrag, når du investerer i vækst-/opstartsvirksomheder
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Er du interesseret i at investere i unoterede aktier som vækst- eller opstartsvirksomheder Så kan du opnå.
  Læs nyhed
 • Det betyder de nye regler om kontantforbud for dig
  0
    ––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––   Hvidvaskloven har også konsekvenser for dig som virksomhedsejer. I en tid som denne kan det være en.
  Læs nyhed