Vouchers bliver momspligtige fra 1. juli 2019

Vouchers, der i daglig tale omtales gavekort og værdikuponer, skal fra 1. Juli i år pålægges moms efter nye regler. Det har EU-Kommissionen vedtaget.

Formålet er at sikre ens behandling af vouchers i EU-landene, så de hverken bliver pålagt for meget eller slet ingen moms. Fremover vil langt flere vouchers pålægges moms allerede, når de bliver udstedt af virksomheden.

Udsteder du vouchers som eksempelvis gavekort eller værdikuponer, så få indblik i de nye regler, som vil få betydning for dine IT-systemer og regnskaber.
Har du spørgsmål undervejs og til de nye regler, så er du altid velkommen til at kontakte os for svar, råd og vejledning.

Voucherregler og deres konsekvenser

Vi vil gerne starte med at videregive den definition af vouchers, som i samme anledning er indskrevet i momsloven:

”Et instrument, hvor der er pligt til at acceptere voucheren som hel eller delvis modværdi for en levering af varer eller ydelser, og hvor de varer eller ydelser, der skal leveres, eller deres potentielle leverandørers identitet enten er angivet på selve instrumentet eller i den tilhørende dokumentation, herunder vilkårene og betingelserne for anvendelse af et sådant instrument.”

Reglerne gælder først for vouchers, der udstedes den 1. juli 2019 og derefter. Men du kan implementere dem allerede nu, hvis du ønsker det.

To former for vouchers:
1: Vouchers til ét formål
2: Vouchers til to formål

Voucheren til ét formål giver indehaveren ret til at modtage varer eller ydelser, som i forvejen er specificeret. Den har en fast momssats og et bestemt EU-land, hvor den kan indløses, som er klarlagt fra start. Der skal ikke pålægges moms ved indløsningen. Momsen skal beregnes det beløb, du modtager for varen eller ydelsen.

Eksempel: Gavekort til hotelophold eller restaurantbesøg hos en række hoteller og restauranter i Danmark.

Voucheren til to formål er bestemt ud fra, at momssatsen ikke kan fastsættes endeligt, når den udstedes. Til gengæld skal den pålægges, når voucheren indløses. Her pålægges momsen ud fra det forbrugsland varen eller ydelsen betales i og den momssats, der er i forbrugslandet.

Eksempel: Gavekort, der kan indløses til varer eller ydelser i flere EU-lande og/eller til flere varer, der både kan være momspligtige og fritaget.

Rabatkuponer er ikke omfattet

Rabatkuponer, som vi eksempelvis kender dem fra webshops og flyers, er ikke en del af de nye momsregler. De udgør ikke en direkte levering i bytte for kuponen. Reglerne gælder heller ikke momsbehandlingen af eksempelvis månedskort til transport, entrébilletter til biografer og museer, frimærker osv.

Særlige tilfælde

Når det er muligt at indløse voucheren og nedskrive værdien over flere omgange, gælder særlige regler.

En voucher til hotelophold i Danmark, der kan bruges over flere gange på forskellige hotelophold, defineres som voucher med ét formål, fordi landet og momssatsen er kendt fra start. Momsen beregnes af hele voucherens værdi, selvom den indløses over flere gange.

Er voucheren til flere hotelophold i flere EU-lande, skal der beregnes moms ved hver indløsning, fordi voucheren defineres som en voucher med to formål.

Så, med de nye regler, skal der altså mindre til, før din voucher skal pålægges moms allerede, når du udsteder den, fordi de ofte vil være vouchers med ét formål.

Det vil kræve en tilpasning af de fleste virksomheders IT-systemer samt nye måder at registrere og bogføre momsen på. Vores tip er, at du forbereder dig i god tid på reglerne, der træder i kraft den 1. juli.