Vedtaget begrænsninger i stigninger i leje

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

Der er vedtaget stigningsbegrænsning på 4% i husleje.

Omfattede

Det er ejendomme efter Lov om lejes § 53, som er omfattede. Disse er ejendomme der er omfattet af ”det lejedes værdi”.

§ 53, stk. 2 siger mere præcist: ”Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren”.

Så anvendelse af nettoprisindekset efter § 53 fordrer således, at der opkræves leje på baggrund af det lejedes værdi, og at det er aftalt at bruge nettoprisindekset.

Begrænsningen

Eftersom stigninger i nettoprisindekset i øjeblikket er høje i forhold til hvad de plejer at være, kan det medføre en stor lejestigning. Eksempelvis er nettoprisindekset steget 9,1 procent fra 2021 til  2022, målt på tallene fra september.

Nu er det vedtaget, at regulering af lejen som foretages som følge af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for 2022 og 2023, ikke kan overstige 4 pct. pr. år. (dog maksimalt stigningen i nettoprisindekset). Stigningsbegrænsningen gælder uanset hvor meget mere end 4 pct., stigningen i nettoprisindekset måtte være.

Begrænsningen er vedtaget med virkning for 30.9.2022.

 

Kontakt os hvis du vil vide mere.