Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån

Tilbagebetal ikke ulovlige kapitalejerlån!

Hvis du som kapitalejer med bestemmende indflydelse hæver penge i dit selskab, skal beløbet beskattes på hævetidspunktet som udbytte eller løn. Det er udelukkende beskatningen der er tale om. Der er selskabsretligt ikke tale om udbytte eller løn. Selskabsretligt har selskabet et tilgodehavende hos dig.

Problemerne opstår, hvis du ikke har penge stående på en mellemregning med selskabet. Selskabet foretager således et udlån til kapitalejer. Dette er i de fleste situationer ulovligt, da kapitalselskaber som udgangspunkt ikke må have tilgodehavender hos kapitalejere eller ledelse.

Beskatningen undgås ikke ved at tilbagebetale lånet. Derfor: lad være med at tilbagebetale et kapitalejerlån. Hvis du tilbagebetaler beløbet, men alligevel skal beskattes, betaler du skat af noget, du ikke har modtaget. Hvis du hæver pengene igen for at betale skatten, bliver du beskattet igen.

Hvis det – bevidst eller ubevidst – går galt, og selskabet har fået et tilgodehavende på dig: Kontakt din revisor. Undlad at betale. Eller som vi siger som tommelfingerregel: ”Start med at stoppe.”

Der kan ske udligning af lånet på 2 måder som udelukkende medfører enkelt beskatning, og samtidig udligner lånet. Men der er en række formalia at overholde på vejen, og kun godkendt revisor kan formentligt hjælpe: Du kan uddele fordringen som lån eller udlodde fordringen som udbytte.

Undgå lånet i første omgang

Her er nogle få tips til at undgå lånet i første omgang:

  1. Undlad at bogføre på mellemregningen. Uafklarede transaktioner bør i stedet bogføres på en ”konto for uafklarede posteringer”, indtil der er sket afklaring. Så undgår du, at mellemregningen utilsigtet kommer til at udvise et tilgodehavende.
  2. Sørg for at der altid er står penge på mellemregningen. Så er der plads til modregning, hvis du ved en fejl får anvendt selskabets kreditkort.
  3. Jævnlig bogføring medfører, at du jævnligt får overblik over mellemregningen. Sørg derfor for at holde bogholderiet opdateret ofte.
  4. Tal med din revisor. Allerbedst inden en transaktion foretages. Men også selvom uheldet er ude, og det er gået galt. Revisoren kan guide dig til at udbedre forholdet bedst muligt.

Husk ordsprogene:

Stop med at starte: Sørg for at kapitalselskabet ikke får et tilgodehavende hos kapitalejer, i første omgang.

Start med at stoppe:  Hvis uheldet er ude, og det er gået galt: Tilbagebetaling løser ikke problemet. Men gør det oftest værre.

 Kontakt os hvis du vil vide mere.