Snyd med hjælpepakkerne er OGSÅ hvidvask.

Vi er som revisorer omfattet af hvidvaskloven. Det betyder blandt andet at vi skal underrette hvidvasksekretariatet om potentiel hvidvask, fx hvis en virksomhed svindler med hjælpepakkerne, og vi får mistanke eller kendskab til forholdet.

Hvis vi får mistanke, skal vi undersøge forholdet, og måske kan mistanken afkræftes. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning. Der sker i omegnen af 50.000 underretninger i Danmark om året, langt de fleste foretaget af pengeinstitutter.

Det er hvidvask, hvis man uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

Et eksempel kunne være hvis man snyder med hjælpepakkerne. Dette er en strafbar lovovertrædelse, og der opnås uberettiget midler ved transaktionen. Ergo er det omfattet af hvidvaskloven.

Flerdoblet straf

Husk, at Coronarelateret kriminalitet fordobler eller firedobler straffen. De fleste af os har hørt om situationen med tyveri af håndsprit fra hospitalerne, men den forhøjede straf gælder også ved svindel med hjælpepakkerne.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.