Du skal betale skat af konkurrencer

Hvem betaler skatten?

Vinderen, af en konkurrence du afholder, skal ofte ikke betale skat. Men det skal din virksomhed.

Hvis tre nedenstående betingelser er opfyldt, skal vinderen ikke betale skat. Du skal derimod betale spilafgift på 17,5% af alle værdier over 200 kr.

Det gælder uanset om der vindes penge, bøger, en klipning, et andet produkt osv. Du skal selv opgøre værdien – og Skattestyrelsen skal godkende værdiansættelsen.

Husk at værdiansættelsen skal ske til salgspris inkl. moms. Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb, uanset om gevinsten afhentes eller ej. Der skal ikke betales afgift af de første 200 kr.. Du har fradrag for omkostningerne til at afholde konkurrencen.

De tre betingelser er:

  1. Deltageren har ikke betalt for at deltage / har ikke indskudt nogen indsats. Hvis deltagelse er betinget af, at man køber et produkt, skal værdien af købet ikke stå i rimeligt forhold til gevinstchancen / må ikke kunne anses for en indsats. Hvis fx en ejendomsmæglerkæde udlodder en gevinst til en tilfældig køber, der i sidste måned har købt en byggegrund eller en fast ejendom, anses købet af grunden eller ejendommen ikke for at være en indsats.
  2. Der skal være et element af tilfældighed. Fx er rene gæt eller lodtrækning omfattet. Er tidsfristen for svar imidlertid så kort, at kun deltagere med helt særlige evner, viden eller lignende reelt har mulighed for at vinde, vil der ikke være tilstrækkelig tilfældighed, og konkurrencen er derfor ikke omfattet af reglen.
  3. Konkurrencen skal være offentlig tilgængelig. Deltagelsen må ikke bero på udvælgelse af deltagerne. Konkurrencer på Facebook og lignende, anses for offentlige.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal vinderen betale skat af præmien. Du skal til gengæld ikke betale spilafgift.
Hvis du afholder spil/konkurrencer, som opfylder tre ovenstående betingelser, skal du i givet fald registrere dig på virk.dk her inden afholdelse af konkurrencen. Registreringen vil ikke skulle fornys, hvis det er under et år siden, at der senest er blevet foretaget angivelse og betaling. Angivelse og betaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen senest 15 dage efter, at resultatet foreligger.

Eksempel

En konkurrence på Facebook handler om, at deltageren skal gætte på, hvilken ansat der er inde i et julemandskostume. Hvis flere deltagere kender det rigtige svar, trækkes lod. Det koster ikke noget at være med. Alle tre betingelser er opfyldt: der er ingen indsats, konkurrencen er offentlig tilgængelig, og udfaldet afhænger af tilfældighed. Vinderen vinder en bog til 500 kr. inklusive moms. Der skal ske registrering på virk.dk, inden konkurrencen afholdes. Der skal ikke betales afgift af de første 200 kr., så afgiften der skal betales inden 15 dage efter vinderen er offentliggjort/har fået besked, er 300 kr. x 17,5% = 52,5 kr.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

 

Vores team