Revisor skal underrette om uoverensstemmelser om ejere

Til januar bliver vi som revisorer pålagt en ny underretningspligt til offentligheden om dit selskab. Læs, hvad det betyder herunder.

Hvad skal underrettes?

Sammen med alle andre omfattet af Hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer bliver vi som revisorer den 10. januar 2020 forpligtet til at indhente oplysninger om vores kundes reelle ejere i form af et registreringsbevis eller et ekstrakt af oplysningerne i registeret over reelle ejere. Registreringsbeviset eller ekstraktet skal indhentes, når vi etablerer en forretningsforbindelse med et selskab mv. Og formentligt skal det kontrolleres en gang årligt.

Hvis vi bliver bekendt med, at de oplysninger, der følger af registreringsbeviset eller ekstraktet er uoverensstemmende med virksomhedens egen oplysning om, hvem der er kundens reelle ejere, skal vi indberette uoverensstemmelsen til Erhvervsstyrelsen. Indberetningen skal foretages hurtigst muligt.
Det ville jo være nærliggende blot at foretage rettelse af registreringen af de reelle ejere. Men dét må vi som revisor ikke. Vi skal samtidig foretage en indberetning til Erhvervsstyrelsen. Og Erhvervsstyrelsen kan som følge af indberetningen anføre en bemærkning om det i CVR-registret.

Vi giver dig her to eksempler, som kan hjælpe med at give klarhed over den nye underretningspligt.

Eksempel 1

Revisor får i januar 2020 en ny kunde, et anpartsselskabsselskab. Revisor bliver af kunden oplyst, at ejer er Anders Andersen med 50% og Bente Bentsen med 50%. Det viser sig imidlertid, når revisor laver opslag i ejerregistreret / tjekker udskrift fra CVR, at Bente ejer 60% og Anders kun 40%. Kunden forklarer at der for øvrigt skete en handel med 10% af kapitalen for 12 måneder siden, og at de blot ikke har fået det registreret. Og kunden beder samtidig revisorer om at foretage registreringen.

I dette tilfælde skal revisor indberette til Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt, at der er uoverensstemmelser mellem de reelle ejere som er registreret og de faktiske forhold. Indberetningen skal vedlægges dokumentation.

Der er ledelsesansvar forbundet med den mangelfulde registrering, og selskabet kan tvangsopløses.

Eksempel 2

Et selskab ejes af Anders Andersen med 50% og Bente Bentsen med 50%. De handler 10% af kapitalen mellem sig, så Bente ejer 60% og Anders kun 40%. Da de godt er klar over, at forholdet om handlen skal indberettes, henvender de sig umiddelbart efter til revisor, som de anmoder om at foretage registreringen.

I denne situation skal revisor ikke indberette uoverensstemmelsen mellem de faktiske ejerforhold og det registrerede, men blot registrere ændringen som anmodet om.

Afslutning

Reglerne kommer til at gælde alle omfattet af Hvidvaskloven. Denne artikel tager udgangspunkt i os som revisorer, men reglerne gælder også banker, advokater, bogholdere, skatterådgivere osv.

De nye regler kommer efter vores mening til at medføre lettere forvirring og formodentligt en del indberetninger.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.