Regnskabspligt udskydes én måned

Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber mv. først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen seks måneder efter regnskabsårets afslutning i stedet for den tidligere frist på fem måneder. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022.

Dette vil ikke bare gælde for regnskabet for kalenderåret 2021, det vil fremadrettet være en permanent ændring.

Ikrafttrædelsen

Reglen kommer til at gælde for regnskabsår, der starter 1.1.2021 eller senere. Ændringen vil dermed gælde for årsrapporter som dækker kalenderåret 2021. I de skæve regnskabsperioder, gælder disse regler:

Et nystiftet selskab der er stiftet 1. februar 2021, hvis første regnskabsår løber fra stiftelsen 1. februar 2021 til 31. december 2021 (10 måneder), vil være omfattet af de nye regler. Første årsrapport skal dermed være indsendt senest 30. juni 2022.

Et nystiftet selskab der er stiftet 1. oktober 2020, hvis første regnskabsår løber fra stiftelsen 1. oktober 2020 til 31. december 2021 (15 måneder), vil være omfattet af de nye regler. Første årsrapport skal dermed være indsendt senest 30. juni 2022.

Et nystiftet selskab der er stiftet 1. september 2020, hvis første regnskabsår løber fra stiftelsen 1. september 2020 til 30. november 2021 (15 måneder), vil være omfattet af de gamle regler. Første årsrapport skulle dermed være indsendt senest 30. april 2022.

Kontakt os hvis du vil vide mere.