Overvej at realisere tab på First North-aktier i år

Overvej at realisere tab på First North-aktier i år

Det skal skattemæssigt være nemmere for personer at investere i aktier. I dag er handel med aktier fra Københavns Fondsbørs et ”reguleret marked” og beskattes som børsnoterede aktier. Aktier fra First North er derimod en ”multilateral handelsfacilitet”, og beskattes som unoterede aktier.

Regeringen forslår nu, at aktier fra First North og andre multilaterale handelsfaciliteter skal overgå fra at være beskattet som unoterede aktier til at blive beskattet som børsnoterede aktier.

Det lyder simplere i fremtiden, men vil også medføre, at realiseret tab på sådanne aktier ikke længere kan modregnes i skat af anden indkomst, men kun i gevinster og udbytte fra andre børsnoterede aktier. Tabene bliver altså kildeartsbegrænsede.

Ændringen skal have virkning fra 1. januar 2024. Det kan være, at overgangsreglerne justeres i det endelige lovforslag, men ellers er konsekvensen, at dine tab på First North aktier fra 1.1.2024 skifter fra at kunne modregnes din øvrige skat, til kun at kunne modregnes i gevinster på børsnoterede aktier. Måske skal du så overveje, om aktier med større urealiserede tab, skal sælges inden nytår, så tabet kan modregnes din øvrige skat. Og så evt. købes igen efter nytår.

Statusændringen vil også medføre, at der ved salg af aktierne til det udstedende selskab, efter anmodning hos Skatteforvaltningen, vil kunne opnås fradrag af anskaffelsessummen. Ellers vil hele salgssummen som nu blive beskattet som udbytte.

Se høringsdetaljerne her.

 Kontakt os hvis du vil vide mere.