Nye regler gælder for beskatning af fri bil – nye satser pr. 1. januar 2022

Frem til 2025 skal du årligt den 1. januar genberegne bilens værdi med de nye satser. Altså også 1. januar 2022.

Har din medarbejder fri bil som en del af sin ansættelseskontrakt, hvor bilen bliver brugt til privat kørsel, skal medarbejderen betale skat af værdien af brugen.
Beregningen af fri bil er uafhængig af omfanget af den private kørsel.

1. juli 2021 blev beregningsgrundlaget ændret, så anskaffelsesprisen vægtes mindre i beskatningsgrundlaget, og miljøtillægget vægtes højere.

Frem til 2025 sker derfor årligt en reduktion på 0,5% af satsen på 25 % for den del af grundlaget, der er under 300.000 kr. Omvendt bliver satsen på 20% for den del af beregningsgrundlaget, der er over 300.000 kr., forhøjet med 0,5 % årligt fra og med den 1. juli 2021.

Her får du satserne:
1. juli 2021: 24,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20,5% af resten. Derudover lægges grøn ejerafgift x 250% oveni.

1. januar 2022: 24,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21% af resten. Derudover lægges grøn ejerafgift x 350% oveni.

1. januar 2023: 23,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21,5% af resten. Derudover lægges grøn ejerafgift x 450% oveni.

1. januar 2024: 23,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 22% af resten. Derudover lægges grøn ejerafgift x 600% oveni.

1. januar 2025: 22,5 % af hele beregningsgrundlaget. Derudover lægges grøn ejerafgift x 700 % oveni.

Så altså skal beskatningsgrundlaget i 2022 rettes til 24,0% af grundlaget op til 300.000 kr., samt 21% af resten. Derudover tillægges grøn ejerafgift x 350%. Husk at rette på løn for januar til medarbejdere, hvor der medregnes fri bil.