Nye regler for omregistrering af IVS

 

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

 

Lempelser i omregistrering af IVS til ApS er vedtaget. Det gælder både lempelser til fristen for omregistrering og til kapitalkravet. Du skal dog være opmærksom på enkelte faldgruber, og at lettelserne ikke er trådt i kraft endnu, selvom loven er vedtaget. Det er nemlig ministeren, der bestemmer tidspunktet for lovens ikrafttræden. 

Fristen for omregistrering af IVS til ApS forlænges fra 15. april 2021 til den 15. oktober 2021. Hvis iværksætterselskabet ikke er omregistreret senest den 15. oktober 2021, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en ny frist for omregistrering. Hvis denne frist ikke overholdes, vil der ske tvangsløsning af selskabet.

Ændring til kapitalkravet

Kravet om kapital på tidspunktet for omregistrering er lempet, således at der blot skal ske indbetaling af forskellen mellem den nuværende selskabskapital (eksempelvis. 1.000 kroner) og minimumskapitalen 40.000 kroner. Altså indbetaling af 39.000 kroner – det der kaldes restkapitalen.

Eventuelle negative, frie reserver skal derfor ikke også indbetales. Det betyder, at man kan omregistrere selskabet med en samlet egenkapital, som udgør mindre end 40.000 kroner – eller endda negativ egenkapital.

Hvis der gennem årene er opbygget negative, frie reserver med f.eks. 500.000 kroner, er det således ikke længere til hindring for en omregistrering.

Hvis der er tale om 1.000 kroner i selskabskapital, kræver omregistreringen blot, at der indbetales yderligere 39.000 kroner. Selskabet vil herefter have en selskabskapital på 40.000 kroner samt negative frie reserver på 500.000 kroner. Egenkapitalen vil i eksemplet således i alt udgøre -460.000 kroner.

Hvordan indbetaler du?

Indbetaling af restkapital skal ske efter selskabslovens kapitel 10 om kapitalforhøjelser. Indbetaling af restkapital kan ske ved enten:

  • Kontant indbetaling
  • Indbetaling af andre værdier end kontanter – f.eks. en bil (herved kræves vurderingsberetning)
  • Konvertering af gæld til virksomhedskapital – f.eks. ændring af selskabets gæld til kapitalejer
  • Fondsforhøjelse, hvorved der overføres fra selskabets reserver til selskabskapitalen. Der kan anvendes alle reserver under egenkapitalen, med undtagelse af ”reserve for udlån og sikkerhedsstillelse” og ”reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs”
  • Konvertible gældsbreve

Revisor

Der behøves efter lovens ikrafttrædelse ikke nogen erklæring fra en godkendt revisor. Det vil sige, at der efter ikrafttræden kan ske omregistrering, uden at en godkendt revisor er indblandet. Der vil dog blive behov for en godkendt revisor, hvis der skal indskydes andre værdier end kontanter. Derudover kræves godkendt revisor, hvis selskabet sendes til tvangsopløsning og skal genoptages.

”Reserve for iværksætterselskab”

Der gælder den særlige regel for ”reserve for iværksætterselskab,” at reserven som helhed ved omregistreringen skal overføres til selskabskapitalen ved en fondsforhøjelse. Dette uanset reservens størrelse.

Hvis reserven for iværksætterselskaber gennem årene eksempelvis er opbygget til 49.000 kroner, så skal alle 49.000 kroner overføres til selskabskapitalen. Hvis man ønsker et anpartsselskab med udelukkende 40.000 kroner i kapital, må der i denne situation foretages en efterfølgende kapitalnedsættelse.

Indtil omregistrering skal der fortsat henlægges mindst 25% af selskabets overskud til reserven, indtil reserven sammen med selskabskapitalen udgør mindst 40.000 kroner – og indtil omregistrering, må reserven ikke elimineres eller formindskes. Reserven skal dog opløses eller formindskes, hvis selskabskapitalen forøges.

Det er gebyrfrit at omregistrere sit IVS til ApS.

Har du brug for at høre mere? Så kontakt os endelig.