Nye hjælpepakker uden restriktioner

 

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

 

Der åbnes nu for covid-19 kompensationshjælpepakker til alle virksomheder i Danmark, uanset om man er omfattet af restriktioner eller ej. De vil gælde fra den 11. december 2020 til – indtil videre – 3. januar 2021.

Der er enighed om, at forlænge ordningerne hvis restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021. De 38 kommuner som blev ramt af restriktioner først, kan kompensation for faste omkostninger og omsætning søges fra 9. december 2020.

Lønkompensation for hjemsendte medarbejdere

Der er tale om de samme forudsætninger, som den tidligere lønkompensationsordning 9.3.2020 – 29.8.2020.

Det er et krav for at få lønkompensation, at virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 % af løn til ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Modsat forårets ordning, kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden.

Virksomhederne vil ikke kunne modtage kompensation for de tre dage mellem jul og nytår. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage over juleferien. Det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage afholdes som planlagt. Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget medarbejdere, fremrykkes til d. 9. december. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før d. 7. december.

Kompensationsordningen træder i kraft 9.12.2020 og gælder frem til – indtil videre – 3. januar 2021.

Kompensation for faste omkostninger

Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 %. Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 %. af de faste omkostninger. Mikro- og små virksomheder kan opnå op til 90 % kompensation for udækkede, faste omkostninger. Mellemstore og store virksomheder kan opnå op til 70 % kompensation. Der vil kunne opnås kompensation på op til ca. 22,5 mio. kr. pr. virksomhed, dog ikke mere end svarende til den tidligere aftalte forbedrede trappemodel.

Der bliver formentligt krav om revisorerklæring i stil med tidligere revisionserklæring.

”Faste omkostninger light” udbredes ligeledes til hele landet. Der er i dag ikke krav om revisorerklæring ved light-ordningen med maksimal støtte på 50.000 kr. pr. måned til stedbundne omkostninger. Det forventes gentaget i de nye ordninger.

Referenceperioden forventes at være samme periode sidste år.

Kompensation til selvstændige

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. genåbnes. De gælder i hele landet.

Der åbnes for adgang til kompensationsordningerne for alle selvstændige mv., som oplever et forventet omsætnings- eller indkomsttab på minimum 30 % i kompensationsperioden. Tabet opgøres i forhold til en referenceperiode, der i udgangspunktet udgør den tilsvarende periode sidste år.

Der vil blive foretaget efterkontrol.

  • Selvstændige og freelancere kan få kompenseret 90 % af deres tab, dog maksimum 23.000 kr. pr. måned.
  • Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100 % af deres omsætningstab, dog maksimum 23.000 kr. pr. måned, såfremt de ingen omsætning har i perioden
  • Kombinatører kan få dækket 90 % af deres tab, dog maksimum 20.000 kr. pr. måned.

Selvstændige mv. som allerede har søgt en af de eksisterende ordninger, fordi de er underlagt en af de nationale restriktioner f.eks. forsamlingsforbuddet, vil ikke skulle søge ordningen igen.

Den videre færd

Der er ikke udstedt bekendtgørelser endnu, og der er ikke åbent for ansøgning endnu.  Ansøgningsfristen er endnu ikke kendt. Det er heller ikke kendt, hvornår der skal indsendes slutopgørelser. Der kan ske ændringer i ovenstående.

Vil du have en oversigt over corona-frister? Så tryk her.