Nye ejendomsvurderinger

De nye ejendomsvurderinger kan have stor betydning for dig, der overvejer familieoverdragelse.

Hvis du vil have vurderet din ejendom ift. familieoverdragelse, har der indtil nu været en 15%-regel, som nu er ændret til en 20%-regel.

Det vil sige, at du kan overdrage ejendommen til 20% under den offentlige vurdering uden gavebeskatning. Men de 20% skal dog samtidig ses i forhold til de nye ejendomsvurderinger, og de forventes at ligge tæt på den reelle markedsværdi, hvilket kan betyde, at den forbedrede procentregel bliver mere end udlignet og dermed IKKE er nogen fordel – tværtimod.

Med andre ord bliver det med de nye ejendomsvurderinger måske dyrere at overtage ejendommen. Hvis man inden for nærmeste fremtid har tænkt sig at foretage en familieoverdragelse, kan det derfor være en fordel at overveje at fremrykke overdragelsen til FØR de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i løbet af 2022.

Er du i tvivl om, hvad alt dette vil sige, og mangler du en mere uddybende forklaring, er du velkommen til at kontakte os.