Ny lov på vej med krav om digitale bilag

Ny bogføringslov er på vej med væsentlige ændringer.

Der bliver krav om at bogføringsmateriale og bilag skal opbevares digitalt. Det betyder, at alle bilag skal scannes, pånær detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag. Personlige virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. slipper dog.

Loven stiller krav om ”snarest mulig” bogføring, og der indføres også krav om løbende backup, som skal opbevares betryggende.

Lovudkastet lægger op til potentielle bøder med op til 1,5 millioner kroner, hvis reglerne ikke overholdes.

Beskrivelse af bogføringen

Alle virksomheder skal foretage en beskrivelse af sin bogføring, herunder hvordan det sikres, at alt bogføres, hvem der bogfører, hvor tit der bogføres, hvor ofte der tages sikkerhedskopi, hvordan materialet opbevares og så videre.

I dag kan man undlade denne beskrivelse, hvis man anvender et standardsystem og leverandørens beskrivelse anvendes og opbevares i virksomheden. Denne regel om standardsystemer ophører, og så alle fremover skal beskrive sin bogføring.

Kontrol

Erhvervsstyrelsen vil udføre risikobaseret kontrol af bogføringen i virksomheder som endnu ikke har indsendt første regnskab, eller som har fravalgt revision.

Digitale bogføringssystemer

Fremadrettet skal virksomheder anvende et digitalt bogføringssystem. Bogføringsmateriale og bilag må ikke opbevares i virksomhedens egne lokaler, men skal placeres digitalt hos tredjemand. Samtidig skal alle selskaber oplyse, hvilket bogføringssystem de anvender, når de indsendelser regnskab.

Der lægges også op til regler om indsendelse af oplysninger (registreringer/bilag) via offentlige systemer (såkaldte modtagerpunkter). Det vil give myndighederne ret stor indsigt i alle danske virksomheders bogføring.

Vi forventer, at reglerne om digitale bogføringssystemer, opbevaring hos tredjemand samt modtagerpunkter, træder i kraft i 2024 for selskaber og 2026 for personligt ejede virksomheder.

Den videre færd

Lovudkastet skal nu fremsættes og vedtages i Folketinget. Det er oplyst ved fremlæggelsen, at loven skal træde i kraft 1. juli 2022. Kravet om at digital bogføring og digital opbevaring af bogføring/bilag har dog virkning for transaktioner i regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller derefter, medmindre regnskabsmaterialet allerede forefindes digitalt.

Kontakt os hvis du vil vide mere.