Ny bogføringslov med nye krav pr. 1. juli

Digital bogføring og opbevaring

Kravet om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring, transaktionsspor samt alle bilag, bliver alligevel ikke indført med virkning fra 2023, som der tidligere var lagt op til.

Kravet indføres uændret, men træder først i kraft i tidligst 2024 for selskaber, og tidligst i 2026 for øvrige virksomheder som samtidig har en omsætning over 300.000 kroner. Dermed falder indførelsen sammen med tidspunktet for krav om anvendelse af digitale bogføringssystemer.

Det træder i kraft 1. juli 2022:

Hvis loven som forventet vedtages inden udgangen af maj 2022, vil disse forhold gælde fra 1.7.2022:

  1. Generelle krav til bogføringen. De nye regler matcher nogenlunde de eksisterende krav.
  2. Alle virksomheder med omsætning over 300.000 kr. samt alle selskaber skal lave en beskrivelse af bogføringen og opbevaringen. Den tidligere regel om standardsystemer ophører. De nye beskrivelser skal bl.a. indeholde oplysninger, hvilke personer som er ansvarlige for bogføring og opbevaring.
  3. Definition på regnskabsmateriale (som bl.a. kan kræves udleveret af myndigheder). Bl.a. omfattes dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen.
  4. Afstemninger skal foretages, inden der skal indberettes moms, skat, afgifter samt regnskaber.
  5. Erhvervsstyrelsen kan udføre bogføringskontrol af selskaber, som endnu ikke har indsendt første regnskab, samt selskaber som har fravalgt revision.

Statens snabel nede i bogføringen

Erhvervsministeren bemyndiges til at kræve, at der skal anvendes elektroniske fakturaer og lignende dokumenter fremadrettet, og også at dokumenter deles med det offentlige. Så længe dette sker gennem en bemyndigelse, vil det kunne udvides afhængigt af fremtidige erhvervsministre. Det betyder i praksis, at staten potentielt vil kunne se alle danske virksomheders totale bogføring.

Samtidig kan der i fremtiden indføres en offentlig standardkontoplan som alle skal bruge.

Kontakt os hvis du vil vide mere.