Momslån den 1. marts 2021

 

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

 

Virksomheder kan rentefrit låne penge af staten, svarende til momsen der skal indberettes og betales 1. marts 2021. Det har folketinget vedtaget den 23. februar 2021.

Man kan udelukkende få lov til at låne, hvis man har indberettet rettidigt, det vil sige senest den 1. marts 2021. Ordningen med momslån gælder i øvrigt ikke virksomheder under konkursbehandling, virksomheder under rekonstruktionsbehandling, virksomheder under likvidation eller virksomheder under tvangsopløsning.

Betal momsen

Udgangspunktet er, at man betaler sin moms 1. marts 2021. Når man så søger om lånet, bliver et tilsvarende beløb indsat på Skattekontoen. Der kan søges fra forventeligt 17. marts, og der sker udbetaling forventeligt 12 dage senere til Skattekontoen, medmindre der er behov for at foretage kontrol af anmodningen. Hvis der derefter er positivt indestående på Skattekontoen, og der ikke er andre udestående med Skattestyrelsen, og man ikke har forhøjet udbetalingsgrænsen, udbetales pengene til virksomhedens bankkonto i løbet af yderligere 5 dage. Det vil sige den 3. april (da det er en lørdag, bliver det den 5. april). Ministeren tager forbehold for, at der kan opstå uforudsete udfordringer af systemteknisk eller driftsmæssig karakter, som vil forsinke processen.

Hvis du ikke betaler

Hvis du ikke betaler til tiden (en del virksomheder har ikke likviditet til at betale), kan man godt opnå lån alligevel. Lånet vil så ikke komme til udbetaling, men blive anvendt til at modregne gælden.

  • Det betyder, at du godt kan opnå lånet, selvom du ikke har betalt momsen, som forfalden den 1. marts 2021
  • Det kan ske, at man modtager en rykker for betaling i forløbet. Og rykkergebyrer kan blive pålagt i den forbindelse
  • Der vil påløbe renter fra betalingsfristen og frem til lånet bevilges (forventeligt renter i ca. 29 dage)

Renter og gebyrer kan ikke lånes/skyldes, og de skal betales. Ellers overgår de til almindelig inddrivelse med foged osv.

I praksis virker låneordningen som en udskydelse af betalingsfristen – dog med renter – gebyrer og opkrævninger til følge.

Konkurs og betalingsordninger

Man kan godt få lån, selvom man bliver begæret konkurs mellem den 1. marts og inden lånet bevilges, dog ikke hvis man tages under faktisk konkursbehandling. Og hvis virksomheden efter lånets udbetaling tages under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling, vil virksomheden straks skulle tilbagebetale lånet.

Omkring betalingsordninger på Skattekontoen, har ministeren desværre kun udtalt sig om a-skattelån. Vi formoder dog, at der heller ikke ved moms-lån er problemer med at optage lånet, selvom man har indgået en betalingsordning på Skattekontoen.

Tilbagebetaling

Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage den 1. februar 2022. Det sker via Skattekontoen.

Skattekontoen

Det er samtidig besluttet, at der sker en forlængelse af perioden med forhøjelse af beløbsgrænsen for indestående på skattekontoen til den 1. juni 2022. Dermed kan virksomheder med overskudslikviditet anvende Skattekontoen i en rum tid, inden der sker automatisk overførsel til banken – med en eventuel negativ rente til følge. Udskydelse hænger sammen med udskydelse af lån til a- skat i en anden låneordning.

Er du i tvivl eller har spørgsmål? Så sidder vi klar til at hjælpe dig på telefon 86 33 22 32.