Pas på skatten, hvis du handler med kryptovaluta

To højesteretsafgørelser fra marts 2023 tyder på, at du med stor risiko bliver beskattet af kryptovaluta-handler. Da gevinster beskattes som personlig indkomst (ca. 50%), og tab kun giver ligningsmæssigt fradrag (ca. 25%), kan du nemt risikere at skulle betale skat af et nettotab, du ikke har haft.

De nye højesteretsafgørelser betyder i praksis, at der statueres skattepligt i stort set alle situationer med kryptovaluta.

  • I den første sag havde en person købt bitcoins og modtaget bitcoins som betaling i perioden 2011-2013. Højesteret kom frem til, at erhvervelsen var sket i spekulationsøjemed, og at der derfor er skattepligt ved salg.
  • I den anden sag var en person blevet betalt med bitcoins for at stille computerkraft til rådighed samt for at validere bitcoins-transaktioner. Også her kom Højesteret frem til, at erhvervelsen var sket i spekulationsøjemed, og at der derfor er skattepligt ved salg.

Stor tabsrisiko

Skat ser på hver handel for sig. Ikke på de totale handler i året og medtager et nettobeløb.

Eksempel: Hvis du opnår en bitcoingevinst på 100.000 kr., er skatten personlig indkomst (ca. 50%) = 50.000 kr. Taber du 6 måneder senere 100.000 kr. på bitcoins, er dit ligningsmæssige fradrag (ca. 25%) = negativ skat med 25.000. Altså betaler du 25.000 kr. til Skattestyrelsen, på trods af at gevinst/tab er = 0. Du skal altså betale skat af en gevinst, som ikke er opnået.

Tab er i øvrigt kun fradragsberettigede, hvis der er tale om et handelstab. Tab som følge af bedrageri, hacking, computere der er gået i stykker, osv. er derfor ikke fradragsberettigede.

Den forskellige skattemæssige opfattelse igennem tiden

Skattestyrelsen har tidligere meldt ud som bindende svar i en række situationer, at gevinsterne nogle gange var skattefritaget / ej fradrag for tab. Men fra 2018 er den altovervejende vurdering, at al handel med kryptovaluta er skattepligtig.

Husk, at handel med kryptovaluta skal med på selvangivelsen og at give oplysninger om det til din revisor.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.