Regler for korttidsudlejning af helårsbolig 2018-2020

 

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

 

Lejer du din bolig ud (eller overvejer du at gøre det) efter reglerne for korttidsudlejning, så læs med her og bliv klogere på, hvordan du gør det korrekt i forhold til SKAT. 

Korttidsudlejning er fx udlejning i en weekend gennem Airbnb, en anden formidler eller rent privat.

Vælg mellem to regelsæt i 2018-2020

For 2019 kan det skattepligtige resultat opgøres som bruttolejeindtægten reduceret med et bundfradrag på 28.600 kr. (28.000 kr. i 2018). En overskydende indkomst nedsættes med et standardfradrag på 40 %.

Eksempel: Hvis du som udlejer har en lejeindtægt på 100.000 kr., bliver du beskattet af 100.000 – 28.600 – (71.400 * 40%) = 42.840 kr.

Skatten bliver ved 42% = 17.993 kr. En billig skat, kan du tænke, men der er også omkostninger forbundet med udlejningen, og dem får du ikke fradrag for, efter metoden her.

Den anden metode er at anvende de nuværende regler med et variabelt bundfradrag i bruttolejeindtægten på 1,33 % af ejendomsværdien (dog altid 24.000 kr. til boligejere). Lejeindtægter ud over det variable bundfradrag medregnes fuldt ud til skattepligtig indkomst.

I 2021 bortfalder 1,33%-reglen for korttidsudlejning. Derudover falder bundfradraget til 11.000 (2018-niveau), hvis der ikke udlejes gennem en formidler, der indberetter til SKAT.

Grænser for dage, der må udlejes

Fra 1. maj 2019 må du højst udleje din helårsbolig til ferieformål mv. i 30 dage om året. Men indtil der findes en digital indberetningsløsning, gælder 30-dages grænsen ikke. Den forventes at være klar fra 2021.

Indberetter du eller en formidler indtægten til SKAT (fx Airbnb, som i øvrigt påbegynder indberetning fra 1.7.2019), er grænsen 70 dage.

Kommunalbestyrelsen lokalt kan vælge at hæve grænsen fra 70 til 100 dage. Det vil være en stramning for udlejning gennem Airbnb og tilsvarende.

I 2019 og 2020 (eller indtil en digital indberetningsløsning er klar), er grænsen for udlejning altså 70 dage om året, uanset om der udlejes gennem Airbnb, anden formilder der indberetter til SKAT eller helt privat.

Udlejning fra 1.1.2019 til 30.4.2019 bliver ikke medregnet i de maksimalt tilladte udlejningsdage.

Indtil videre har det været svagt koordinerede regler om antal dage, man kunne udleje. Nogle kommuner fastsatte det selv, og i andre skulle man som udlejer anmode kommunalbestyrelsen, hvis man ville udleje. Det er dog sådan, at der altid har været muligt at udleje i op til seks uger årligt.

Udlejning af værelser

Udlejning af et eller flere værelser er ikke omfattet af den maksimale grænse for antal dage, du kan udleje.

Retten til at udleje hele boligen i op til 70 dage pr. kalenderår ved udlejning gennem formidler der indberetter, nedsættes til 30 dage, hvis der i samme kalenderår udlejes værelser, når værelsesudlejningen ikke sker gennem en formidler, der indberetter til SKAT. Denne regel får dog også først betydning, når den digitale indberetningsløsning er klar, antageligt 2021.

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at udleje? Kontakt os og få det forklaret på godt dansk.