Inden 1. Juli skal du skriftligt beskrive din bogføring

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

Den nye bogføringslov kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring fra 1. Juli 2022.

De fleste virksomheder skal udarbejde den pligtige beskrivelse senest 1.7.2022. Det gælder for eksempel:

✓ Alle selskaber og andre virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B.

✓ Personlige virksomheder, hvis omsætning er større end 300.000 kr.

✓ Interessentskaber med omsætning over 300.000 kr.

✓ Andelsboligforeninger, hvis omsætningen er større end 300.000 kr. Boligafgiften tæller med i opgørelsen.

Personlige virksomheder, I/S, andelsboligforeninger mv. (virksomheder som efter årsregnskabsloven ikke er regnskabspligtige), med en omsætning under 300.000 kr. er ikke omfattet af kravet.

 

Det skal du: 

1) Beskrivelse af procedurer, der sikrer, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres.

2) Beskrivelse af procedurer, der sikrer, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares betryggende.

3) Samt en beskrivelse af hvilke medarbejdere (personnavne), der er ansvarlige for ovenstående to procedurer.

Du skal i beskrivelserne tage hensyn til, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Så en lille virksomhed = mindre beskrivelse. Større virksomhed = større beskrivelse.

I gamle lov (som gælder indtil 1.7.2022) var der en regel om standard-systemer. Den ophører, når ny lov træder i kraft, således at hvis din virksomhed er omfattet, skal du lave og opbevare en beskrivelse. Denne må opbevares elektronisk eller på papir.

 

Vent på skabelon fra Erhvervsstyrelsen

Der kommer en skabelon for beskrivelser fra Erhvervsstyrelsen, som du kan finde inspiration i. Skabelonen vil indeholde de elementer, som virksomheden skal have taget stilling til samt en vejledende tekst. På den måde kan du, ved at udfylde skabelonen, sikre dig, at den opfylder kravene i loven.

Vi håber, at den når at komme i god tid inden 1. juli. Vi vil naturligvis hjælpe med information, når skabelonen bliver frigivet af Erhvervsstyrelsen.

 

Kontakt os hvis du vil vide mere.