Højere befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse

Befordringsfradraget

Er forhøjet med virkning fra 1. januar 2022. Hvis du allerede har indtastet et forventet befordringsfradrag på forskudsopgørelsen for 2022, kan du eventuelt ændre det. Her er de nye satser:

0-24 km.:                  0 kr. pr. kilometer

25-120 km.:         2,16 kr. pr. kilometer

>120 km.:            1,08 kr. pr. kilometer

Kørselsgodtgørelse

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel er ændret fra 1. maj 2022 og gælder resten af kalenderåret. De tidligere satser gælder dermed fra 1. januar 2022 til 30. april 2022. De nye satser er:

Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt                    3,70 kr. pr. kilometer

Kørsel ud over 20.000 kilometer årligt                         2,17 kr. pr. kilometer

Cykel, knallert, scooter eller el-løbehjul                       0,57 kr. pr. kilometer

Kontakt os hvis du vil vide mere.