Fri bil og elbil – nye regler på vej i 2021

 

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

 

Reglerne for beskatning af fri bil ændrer sig i 2021. Det fremgår af et nyligt fremsat lovforslag, der også omhandler beskatning af el-bil samt beskatning af ladestandere og udlejning af elbil.

Beskatning af fri bil

I dag beskattes fri bil af 25% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kroner, samt 20% af resten. Derudover forhøjes der med 1,5 gange miljøtillæg (grøn ejerafgift).

Dette skal efter forslaget ændres adskillige gange over en årrække:

1. juli 2021:

24,5% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kroner, samt 20,5% af resten. Derudover beskattes man af miljøtillæg (grøn ejerafgift) x 250%. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kroner, beskattes man således af 12.500 kroner.

1. januar 2022:

24,0% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kroner, samt 21% af resten. Derudover miljøtillæg x 350%.

1. januar 2023:

23,5% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kroner, samt 21,5% af resten. Derudover miljøtillæg x 450%.

1. januar 2024:

23,0% af beregningsgrundlaget op til 300.000 kroner, samt 22% af resten. Derudover miljøtillæg x 600%.

1. januar 2025:

22,5% af hele beregningsgrundlaget. Derudover miljøtillæg x 700%. Hvis man betaler til miljøtillæg på 5.000 kroner, beskattes man således af ekstra 35.000 kroner årligt.

Som arbejdsgiver medfører det dermed en del ekstraarbejde, da der skal beregnes et nyt beskatningsgrundlag for fri bil over perioden.

Ladestander til elbiler

Normalt beskattes man af ladestander, som ens arbejdsgiver opstiller på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil eller fri pluginhybridbil. Nu skal ladestanderen på bopælen være skattefri. Hvis det bliver vedtaget, som det ser ud nu, vil det gælde fra 1. juli 2021.

Hvis standeren overgår fra arbejdsgiver til medarbejder, beskattes medarbejderen af godets værdi på overgangstidspunktet. Nu skal overdragelse til medarbejdere kunne ske skattefrit fra 1. juli 2020, men kun hvis medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Bundfradrag ved deleøkonomi

Når man som privat lejlighedsvist udlejer bil, lystbåd, campingvogn eller andet, er man skattepligtig som personlig indkomst, og der skal ikke betales AM-bidrag. Det gøres ofte ved en regnskabsmetode med præcis opgørelse af indtægter og udgifter.

Man kan i stedet – og det er samtidig noget nemmere – beskattes af bruttolejeindtægten (eksklusiv et eventuelt gebyr til bureau) nedsat med et bundfradrag på 10.700 kroner (2021). Indtægter udover bundfradraget er skattepligtige med 60%. Der er ét fælles bundfradrag for alle aktiver, som er omfattet af ordningen (biler, lystbåde mv.).

I 2021 kan man kun anvende metoden med bruttolejeindtægten og bundfradrag, hvis udlejning sker gennem en virksomhed, der indberetter bruttolejeindtægten til Skattestyrelsen.

Der foreslås fra 2021 et nyt bundfradrag på udlejning af elbiler mv. på 20.000 kroner (2021). Indtægter udover bundfradraget bliver skattepligtige med 60%.

Det nye bundfradrag gælder ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler (under 50 g co2 per kilometer). Det kunne være en elbil, pluginhybrid mv. Det gælder ikke ved erhvervsmæssig udlejning.

Det nye bundfradrag kommer til at gælde sideløbende med bundfradraget ved udlejning af andre personbiler, lystbåde mv.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om det nye lovforslag. Vi sidder altid klar til at hjælpe dig.