Få moms fra udlandet tilbage

 

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

 

Når du betaler moms i udlandet erhvervsmæssigt, kan du få pengene tilbage.

Få penge tilbage

Hvis din virksomhed fx deltager i en messe i udlandet, vil I måske have omkostninger til lejebil, brændstof, vejafgift, hotel, bespisning, restaurant, messeadgang – eller helt andre typer omkostninger.

En stor del af omkostningerne er momsbelagt efter det pågældende lands regler.

Normalt opkræves moms ikke i EU for udenlandske EU-virksomheder, men i stedet påføres omvendt betalingspligt (’Reversed Charge’) på fakturaen. Køberen (altså din virksomhed) selv så må finde ud af moms i sit hjemland.

Det kan dog være svært at overbevise en restaurant i Tyskland om, at de skal udstede en faktura uden moms, men med omvendt betalingspligt. De opkræver blot den tyske moms.

Den moms, din virksomhed betaler i udlandet, kan I faktisk ofte få retur.

Frist og ansøgning

Hvis du vil anmode om at få moms retur betalt i EU-lande, skal du ind via TastSelv på skat.dk.

  • For at få adgang til faciliteten Momsrefusion under fanen Moms skal tilmelding ske via Profil – Profiloplysninger – Tilmeldingsoplysninger – Momsrefusion.
  • Hvis du ønsker, at revisor eller anden rådgiver skal varetage momsrefusionen, skal du give revisor/rådgiver tilladelse under Profil – Rettigheder til TastSelv – Autoriser revisor/rådgiver.

Du skal udfylde anmodningen på dansk.

Alle omkostninger skal tilknyttes en kode, afhængigt af omkostningstype. Der er koder for Brændstof, Udlejning af transportmidler, Udgifter vedrørende transportmidler, Vejafgift og bompenge, Rejseomkostninger (taxi, bus, tog mv.), Udgifter til logi, Fødevarer, drikkevarer og restaurantydelser, Udgifter til entre til messer mv., Udgifter til underholdning, repræsentation mv. eller Andre udgifter. Nogle lande stiller krav om en yderligere specifikation – fx til hvilken bil brændstoffet er købt.

Når du har indtastet omkostningerne i din anmodning, sender Skattestyrelsen det videre til SKAT i de EU-lande, som anmodningen vedrører – på det relevante sprog. Der kan gå en rum tid, før det pågældende land reagerer, og faktisk sender pengene.

Fristen for at søge pengene tilbage for 2018 er 30. september 2019 for EU-lande og Norge.

Andre landes størrelsesgrænser, frister, ansøgningsregler er meget forskellige. Ofte er fristen dog 30. juni året efter. Man sender en landespecifik ansøgning sammen med evt. bilag direkte til skattemyndigheden i det pågældende land.

Hvis momsen ikke søges tilbage

Mange virksomheder søger ikke momsen tilbage, da processen kan anses for administrativt bøvlet. Eller de har måske ikke kendskab til reglerne. Eller det er måske småbeløb.

Bemærk, at ikke-tilbagesøgt, refusionsberettiget moms ikke er skattemæssigt fradragsberettiget. Du skal altså sørge for at bogføre dette på en særskilt konto, som der ikke tages skattemæssigt fradrag for.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.