Er du i tvivl, om du skal få udbetalt dine indefrosne feriepenge?

Der er nu mulighed for udbetaling af de sidste to ugers indefrosne feriepenge, men er du i tvivl, om du skal få dem udbetalt eller lade dem stå?

Det er lønmodtagerne, som fik indefrosset op til fem ugers feriepenge i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som nu kan få de resterende to uger udbetalt.

En række personer er ikke omfattet af daværende ferielov, og de personer kan dermed ikke få udbetalingen nu. Det gælder personer, der har afgørende indflydelse på virksomheden:

1) Du ejer mindst 50% af selskabskapitalen

2) Du ejer mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi

3) Du har en bestemmende andel af selskabets kapital

4) Du har en bestemmende andel af stemmerne i selskabet

5) Du ejer mindst 10% af selskabskapitalen eller 10% af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion

Det gælder ligeledes ægtefæller til de 5 ovennævnte grupper, og det gælder også, selvom ejerskab sker gennem selskaber.

Hvor meget kan udbetales?

Der kan udbetales to uger, og du kan ikke vælge at få mindre end to uger udbetalt. Hvis du ikke har fået de første tre uger udbetalt, kan alle fem uger udbetales nu.

Bestilling af udbetaling sker på borger.dk ved anvendelse af NemID.

Hvis du får to eller fem uger udbetalt nu:

Hvis der ikke allerede er beregnet og betalt skat af pengene, vil pengene blive beskattet i det år, de udbetales. Hvis årsindkomsten i 2021 inklusive de udbetalte feriepenge kommer over grænsen for topskat, kommer du således til at betale ca. 56% samlet skat af pengene. Grænsen for topskat er 544.800 kroner efter fradrag af 8% arbejdsmarkedsbidrag.

Der kan være mange grunde til at få udbetalt pengene, herunder anvendelse til forbrug, afdrag på dyr gæld, istandsættelse af bolig osv. At sætte dine penge i banken til 0-rente eller negativ rente, virker dog ikke som en god idé.

Hvis man ikke får feriepengene udbetalt:

Hvis man ikke hæver pengene, investerer Fonden dem. Så kan man først få dem udbetalt når man forlader arbejdsmarkedet. ATP, som administrerer tilsvarende midler, har historisk givet et afkast på ca. 7% om året.

Skal man så hæve dem til investering?

De skal jo beskattes ved hævning/investering, så der er er kun halvt så meget at investere for. Du skal så kunne lave et afkast på over ca. 8% årligt over 20 år, for at opnå samme udbetaling efter 20 år, når du forlader arbejdsmarkedet. Der er regnet med en beskatning på 45%, når du forlader arbejdsmarkedet, hvis du lader pengene stå – og 27% i beskatning af gevinster, hvis du hæver dem og investerer dem i børsnoterede aktier.

Det faktum, at man selv kan bestemme over sine egne penge, herunder beskatnings- og forbrugstidspunkt, gør formentligt, at de fleste vil vælge at hæve pengene.

Arbejdsgiver:

Det er uden betydning for arbejdsgiver, om lønmodtager får udbetalt sine indefrosne feriepenge. Arbejdsgiver kan stadig skylde pengene til Fonden, indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Og det er uden betydning for eventuel renteberegning for arbejdsgiver.

Har du stadig spørgsmål? Så kontakt os endelig på 86332232.