Energiafgifter på elektricitet 2023

Der er godt nyt for virksomheders elektricitetsforbrug i 2023. Energiafgifterne er nedsat i 1. halvår 2023, og samtidig er bilag 1-begrænsningerne helt fjernet. Hvad det betyder, kan du læse mere om herunder.

Nedsat afgift i 1. halvår 2023

I 4. kvartal 2022 skulle momsregistrerede virksomheder betale 0,4 øre/kilowatt-time (kWh). Energiafgiften på elektricitet har været ændret flere gange i løbet af 2022, men i 4. kvartal lå afgiften på 72,3 øre/kWh. Godtgørelsen i samme periode for momsregistrerede virksomheder udgjorde altså 71,9 øre/kWh.

I første halvår af 2023 nedsættes afgiften til 0,8 øre/kWh. Virksomheder med momspligtig aktivitet kan få godtgjort 0,4 øre/kWh. Virksomhederne betaler altså en afgift på 0,4 øre/kWh.

I andet halvår af 2023 er planen, at afgiften skal være 69,7 øre/kWh. Virksomheder med momspligtig aktivitet kan få refunderet for 69,3 øre/kWh. Således betaler virksomhederne stadig en afgift på 0,4 øre/kWh.

Og hvad betyder det?

Resultatet er derved, at det er ligegyldigt for momsregistrerede virksomheder, hvad afgiften udgør. Virksomhederne betaler 0,4 øre / kWh, for hele året. Men de opkræves forskellige beløb i henholdsvis første og andet halvår 2023, og skal derfor anføre forskellige godtgørelsesbeløb på sine momsangivelser igennem året.

Hvis du kan få godtgørelse, skal du indberette energiafgifterne i den momsperiode, hvor du har fået fakturaen fra din leverandør.

Der er særlige regler for landbrug, gartneri m.v. samt energiintensive og konkurrenceudsatte produktionsformer.

Liberale erhverv og bilag 1

Energiafgiftslovens bilag 1 har indtil nu gjort, at visse virksomheder inden for liberale erhverv ikke har kunnet få godtgjort energiafgifter til normale forhold (fx drift af computere og oplysning af lokaler). Hidtil har det kun været muligt at opnå godtgørelse for afgifter til den elektricitet, der har været anvendt til rumvarme, komfortkøling (air conditioning) samt opvarmning af vand.

Det gjaldt:

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer)
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklame
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører

Nu ophæves disse regler fra 1. januar 2023, og ovenstående virksomheder kan derfor nu få godtgjort energiafgifterne i samme omfang som de momspligtige. Selvfølgelig udelukkende hvis elektriciteten medgår til momspligtige aktiviteter.

Se mere om energiafgiften på Skattestyrelsens hjemmeside.