Direktører er ikke omfattet af ferieloven

 

––– OBS: Denne artikel er mere end ét år gammel, og kan derfor indeholde information, der dags dato er forældet –––

 

Direktører er ikke omfattet af ferieloven – og skal ikke betale til feriefonden

HUSK: Som direktør er du ikke omfattet af ferieloven og er derfor ikke pligtig til at betale til feriefonden ved overgang til den nye ferielov. Men du skal selv skal sørge for, at dette er korrekt registreret i virksomhedens lønsystem.

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov, der giver os mulighed for at holde ferie allerede måneden efter, vi har optjent den. Inden ferieloven træder i kraft, er der en overgangsperiode fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Den sikrer, at vi ikke pludselig har ret til 10 ugers ferie det første år, men fortsat har 25 feriedage om året.

Den feriepengeforpligtelse, der opstår i overgangsperioden, betales til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Det gælder altså for lønmodtagere, der er omfattet af ferieloven. Men ikke direktører, som i forvejen ikke er omfattet af den ferielov, der gælder frem til d. 31. august 2020.

Tjek derfor, om du som direktør er registreret som “ferie med løn” i jeres lønsystem. Det skal du få rettet, så der i stedet står “ingen ferieordning”. Ellers vil lønsystemet automatisk overføre den beregnede feriepengeforpligtelse i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til feriefonden.

Du kan som direktør eller ejer dog godt være omfattet af ferieloven, nemlig hvis det står anført i din ansættelseskontrakt. I så fald, er det korrekt, at der står “ferie med løn” i lønsystemet, hvis der i din ansættelseskontrakt står, at du er berettiget til feriepenge i forbindelse med din fratrædelse.

Lidt uddybning af direktørbegrebet

Direktører, der ikke er medejere, er ikke omfattet af gammel ferielov, der gælder frem til d. 31. august 2020. Dette følger af, at direktører, der er anmeldt som direktør til Erhvervsstyrelsen, ikke anses for at være i tjenesteforhold.
En direktør, der ejer selskabet, er ikke omfattet af ferieloven. Dette følger af Bekendtgørelse nr. 1238 af 25. november 2014: ”Bekendtgørelse om afgrænsning af lønmodtagerbegrebet i ferielovens § 1, stk. 4”. Dennes § 1 afgør, at følgende ikke er omfattet af ferieloven:

Person, der arbejder i et selskab, hvori den pågældende har afgørende indflydelse.

Man har afgørende indflydelse, hvis man selv eller ens ægtefælle er indehaver af:

  1. mindst 50 % af selskabskapitalen,
  2. mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi,
  3. en bestemmende andel af selskabets kapital,
  4. en bestemmende andel af stemmerne i selskabet, eller
  5. mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Andre end direktører
Dvs. jævnfør listen ovenfor, er man heller ikke omfattet af ferieloven, hvis man fx er én af ti kapitalejere, der alle ejer 10% af selskabet, og man samtidig sidder i selskabets bestyrelse.

Derudover anses man for at have afgørende indflydelse på selskabet, hvis selskabskapitalen i det væsentlige er ligeligt fordelt mellem højst 10 kapitalejere, og der foreligger et personligt, driftsmæssigt samvirke mellem disse. Tilsvarende gælder ved mere end 10 kapitalindehavere, hvis selskabet udgør en sammenslutning af erhvervsdrivende, som viderefører deres hidtidige virksomheder. Disse regler er formentligt bl.a. relevante ved drift i partnerselskabsform.

Bestemmelserne om afgørende indflydelse, og bestemmelsen om de ti kapitalejere gælder også, hvis pågældende eller dennes ægtefælle er indehaver af kapital i et eller flere selskaber, som dominerer det selskab, hvor pågældende er beskæftiget. Altså ejerskab gennem fx holdingselskab.

I tvivl om du skal betale til feriefonden?

Hvis du fortsat er i tvivl om, hvorvidt du som direktør skal foretage dig noget med hensyn til ferieloven og overgangsperioden, kan du søge rådgivning hos os.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.