IVS afskaffes og ApS bliver billigere

Det er nu vedtaget, at iværksætterselskabsformen(IVS) afskaffes. Det betyder blandt andet, at det bliver billigere at stifte et anpartsselskab (ApS).

D. 9. april 2019 blev det vedtaget, at IVS afskaffes. Loven træder i kræft, dagen efter den er bekendtgjort i Lovtidende.

Når loven træder i kræft, kan du ikke længere stifte et IVS. IVS’er kan heller ikke dannes som led i fusion, spaltning, grænseoverskridende fusion eller grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Skift til anpartsselskab(ApS)

Du kan i stedet fremover stifte fx anpartsselskab. Der vil  fortsat være et minimumskrav for at stifte sådan et, men i stedet for 50.000 kroner vil du slippe med 40.000 kroner. Årsagen til nedsættelsen af beløbet er, at de der ville vælge et IVS før, skal have bedre mulighed for at stifte et ApS i stedet for. Et andet alternativ er at stifte en personligt ejet virksomhed.

Har du allerede et ApS med en selvskabskapital på eksempelvis 50.000 kroner? Så får du mulighed for at nedsætte den til 40.000 kroner. Nedsættelsen af kapitalen skal dog stadig følge de almindelige regler for kapitalnedsættelse.

Eksisterende IVS’er må fortsætte to år

Hvis du har et IVS i dag, får du mulighed for at fortsætte i en overgangsperiode på to år. Inden for de to år skal du omregistrere selskabet til ApS.

Vi kan hjælpe dig med at konvertere dit IVS til ApS og naturligvis i det hele taget hjælpe med at stifte et ApS.

Der stilles et flere krav til din omregistrering:

  1. Kapitalen i dit IVS skal mindst udgøre 40.000 danske kroner
  2. Din revisor skal udarbejde en erklæring.* Den kan vi hjælpe dig med.
  3. Hvis der ikke er penge nok i selskabet til at omregistrere til anpartsselskab i løbet af de to år, skal du fortage et indskud. Du kan gøre det kontant eller – hvis det sker i forbindelse med omregistreringen – som apportindskud(kræver vurderingsberetning  fra en godkendt revior).
  4. Du kan udelukkende omregistrere til et ApS. Ikke aktieselskab eller partnerselskab.

Hvis ikke omregistreringens betingelser bliver opfyldt i perioden, kan Erhvervsstyrelsen sende dit selskab til tvangsopløsning ved skifteretten.

Hvis ikke kapitalen i dit IVS udgør 40.000 kr., kan du som ejer selv tilføje det resterende beløb.

* Der er ikke krav om erklæring fra vurderingsmand, hvis:

  • iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapital, og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen på samlet minimum 40.000 kr.
  • og er forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer,
  • årsregnskabets balancedag ikke ligger tidligere end fem måneder forud for beslutningen om omregistrering,
  • og det centrale ledelsesorgan offentliggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.

Ledelseserklæringen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, senest samtidig med at omregistrering registreres eller anmeldes til registrering, og det reviderede årsregnskab skal være godkendt på selskabets ordinære generalforsamling forud for generalforsamlingens beslutning om omstrukturering.

Vil du opløse dit IVS, fordi du ikke længere har brug for det? Vi kan hjælpe dig med at se på, hvilke opløsningsmetoder, der er mest hensigtsmæssige for dig.

Læs det officelle dokument for lovvedtagelsen her.