Betal de indefrosne feriepenge nu og spar renter

Arbejdsgivere skulle indefryse feriepenge fra 1.9.2019 – 31.8.2020, som med tiden skal indbetales til en fond.

Det er pligtigt at indbetale feriepenge for personer, som forlader arbejdsmarkedet. For øvrige medarbejdere med ferie med løn, kan virksomheden beholde pengene og skylde dem til Fonden, indtil personerne forlader arbejdsmarkedet.

Men du skal betale rente, hvis du ønsker at skylde pengene til fonden.

Udbetalte indfrosne feriepenge

Det er uden betydning, om medarbejderne har fået udbetalt deres feriemidler helt eller delvist. Du skylder som arbejdsgiver stadig pengene til fonden ”Lønmodtagernes feriemidler”.

Eksempel december 2022

Virksomheden beholder feriepengene, men ønsker at betale dem i december 2022. Det kan man gøre frivilligt, uanset at personerne ikke har forladt arbejdsmarkedet endnu.
Der skal på sædvanligvis vis betales rente for perioden 1. september 2020, til renten beregnes henholdsvis i maj 2021 og maj 2022. Rente opkræves i juli måned.

Til juli 2023 får arbejdsgivervirksomheden et brev, hvor der står, hvor meget virksomheden skal betale i indeksering/rente af de feriemidler, virksomheden har beholdt i perioden fra sidste indeksering i maj 2022 til betalingstidspunktet i december 2022.

Indeksering løber fra juni-maj, og derfor skal virksomheden det år betale en indeksering for syv måneder (juni-december).

Eksempel april 2021

Første år man skylder pengene (2020-2021), skal der skal betales indeksering/rente fra 1.9.2020 til betalingstidspunktet. Lad os antage, at man betaler i april 2021.

Indekseringen i perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 udgør 1,5 pct. årligt, således at indekseringsfaktoren er 1/12-del af indekseringsfaktoren pr. påbegyndt kalendermåned.

I denne situation, skal der betales rente fra sep. 2020 – april 2021. Det er en betaling, som nogle ønsker at undgå, især hvis man i forvejen betaler negativ rente for at have penge stående i banken.

Likviditetsberedskab

Du skal dog hele tiden overveje, om virksomheden har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Pengene til fonden kan betales frivilligt, eventuelt delvist. Det kan være en fordel fortsat at skylde, hvis du ønsker, at gælden skal indgå i et løbende likviditetsberedskab. Det kan være en fordel for virksomheder med overskudslikviditet at foretage frivillig indbetaling.

Du kan frivilligt indbetale her.

Kontakt os hos Talkompagniet, hvis du vil vide mere.