About: Talkompagniet

Recent Posts by Talkompagniet

Det er nu vedtaget, at iværksætterselskabsformen(IVS) afskaffes. Det betyder blandt andet, at det bliver billigere at stifte et anpartsselskab (ApS). D. 9. april 2019 blev det vedtaget, at IVS afskaffes. Loven træder i kræft, dagen efter den er bekendtgjort i Lovtidende. Når loven træder i kræft, kan du ikke længere stifte et IVS. IVS'er kan.
Read more
Vores mission i Talkompagniet er at tage talstærkt hånd om hele din virksomheds økonomi. Det betyder, at vi har påtaget os den vigtige opgave at levere økonomi og rådgivning på godt dansk. Derfor har vi i det første kvartal af 2019 givet vores egen eksterne kommunikation et eftersyn. Det har ledet ud i blandt andet denne.
Read more

Er du interesseret i at investere i unoterede aktier som vækst- eller opstartsvirksomheder Så kan du opnå investorfradrag.

Fradraget er et tiltag i regeringens mål om at fremme iværksætterkulturen i Danmark. Og vi hilser det velkommen.

Ingen fradrag uden betingelser

Når du investerer i en virksomhed, der er under opstart eller i vækst, får du ca. 15 %.
Read more

Recent Comments by Talkompagniet

    No comments by Talkompagniet yet.